Kişisel Verileri Toplamamızın Yasal Dayanağı Nedir?

Firmamız, “Varalli Mobilya’ya aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Varalli Mobilya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Varalli Mobilya, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

İnternet mağazamızda verilen tüm servisler Selamiali Mahallesi, Güner Sokak No: 58/2 adresine kayıtlı firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Ek olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Firmamız, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. Üyelik veya mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (alıcının isim-soy ismi, alıcı eğer firma ise firma bilgileri, telefon, adres ve e-posta adresleri, faturanın farklı adrese teslim edilmesi talep edilmesi durumunda yine bütün bu bilgilerin tekrar alınması gibi) mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kullanılıyor?

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan
haklarımızı kullanabilmek,

-İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek.

-Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek.

-Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek.

-Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek ve kampanyaları aktarmak.

-Hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek ve ilgili müşterilerimizin şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek.

Varalli Mobilya Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor mu?

Firmamız müşterilerine ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımını, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmektedir ve kural olarak müşterilerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere gerektiğinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilecektir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için gerektiğinde anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilecektir. Firmamız, talep edilen bilgileri kendisi veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla gerektiğinde kullanabilecektir. Aynı zamanda kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya internet mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, firmamız ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, gerektiğinde, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilecektir. Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir ve sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. Kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden firmamız sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Haklarınız Nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı kişileri bilme, eksik ya da yanlış işlenilmiş ise düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Firmamız, kişisel veri niteliğindeki gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

E-Posta Güvenliği

Firmamıza, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Tarayıcı Çerezleri

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Firmamız, işbu hükümleri dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@varalli.com.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Adres: Modoko Sanayi Sitesi, 3. Cadde, 229/A, Varalli Mobilya, Ümraniye/İstanbul

WhatsApp: 0 531 716 88 86

Telefon: 0216 420 97 35

E-Mail: info@varalli.com.tr

Linency © Tüm Hakları Saklıdır. KVKK ve Gizlilik Politikası

💬 Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İletişime Geç!